Група"Балкански ритми"Квебек- Монреал- песни и танци

Къде, кога, какво и как предстои да се случи.
Отговор
zornica
Мнения: 588
Членство от: Съб Сеп 20, 2008 8:01 pm
Връзка:

Група"Балкански ритми"Квебек- Монреал- песни и танци

Post by zornica » Съб Юни 01, 2019 9:54 am

[size=150 SATURDAY- СЪБОТА - 01.06.2019
10:30-11:00 EDT

http://icitelevision.ca/live-video/"
English follows

В телевизионно предаване "Зорница ", гледайте

Втори Български Фестивал "Розите на България"
в центъра на Монреал -

Танци, Песни, Хоро, Щандове
- 11.05.2019 - 2 част

* "Една българска роза" - Преслава Калинчева - Монреал
* "Джиновски танц" - Ансамбъл "Зорница" Монреал
* "Петрунино хоро"-Танцова група"Балкански ритми"Квебек
* "Георгьовден" - Анета Георгиева - Монреал
* Арт-Бизнес Интернационални щандове
* "Бяла роза" - Общо хоро - българи и канадци-
Монреал-Квебек

Поздравления от :

* Министър на Образованието в България - г-н Красимир Вълчев
* Посланик в Канада- г-жа Светлана Етрополски
* Генерален консул на Турция в Монреал
* Представител на индианското племе Атикамек
* Кметски съветник в Монреал

Присъстващи ученици от Българските училища в Монреал - "Св.Св.Кирил и Методий",
"Св. Климент Охридски"
и от град Квебек "Калина"
* Стихчета § Раздаване на Дипломи от ПосланичкатаShowtimes:
Time in Canada

Saturday : 10:30-11:00 EDT
Sunday: 7:00-7:30 EDT
Monday: 20:30-21:00 EDT
Tuesday: 10:30-11:00 EDT
Thursday: 16:30-17:00 EDT

"

*************************************
Който има възможност,
може да записва българското предаване
и да го гледа по-късно.
Или да изчака по-късно записа на всяко предаване в интернет:

https://www.youtube.com/watch?v=SNk5yZh ... aptz2dOL-k"

Приятно гледане! :)
***************************************

В YouTube:
12.05.2018
Първи Български фестивал "Розите на България" в Монреал

https://www.youtube.com/watch?v=SNk5yZh ... m&index=15"

****************************
SATURDAY- СЪБОТА - 01.06.2019
10:30-11:00 EDT
http://icitelevision.ca/live-video/"

Canadian Bulgarian TV Zornica
In the TV show "Zornitsa ", watch
Second Bulgarian Festival "The Roses of Bulgaria"
in downtown Montreal
- 11.05.2019 - 1 part

* "One Bulgarian Rose" - Preslava Kalincheva - Montreal
* "Djinovski Dance" - Ensemble "Zornitsa" Montreal
* "Petrutino Horo" - Dance Group "Balkan Rhythms" Quebec
* "Georgyovden" - Aneta Georgieva - Montreal
* Art-Business International Stands
* "White Rose" - Bulgarian danse-Horo - Bulgarians and Canadians - Montreal-Quebec

Congratulations from:

* Minister of the Ministry of Education in Bulgaria
- Mr. Krassimir Valchev

* Ambassador of Bulgaria to Canada Svetlana Etropolski

* Turkey's Consul General in Montreal

* Representative - native Indian tribe of Atticamek

* Mayor's advisor in Montreal

Present students from the Bulgarian schools in Montreal
- St. Cyril and Methodius,
- St. Kliment Ohridski
- and from the city of Quebec "Kalina"
* Poems & Diplomas Issuing by the Ambassador

Showtimes:
Time in Canada

Saturday: 10: 30-11: 00 EDT
Sunday: 7: 00-7: 30 EDT
Monday: 20: 30-21: 00 EDT
Tuesday: 10: 30-11: 00 EDT
Thursday: 16: 30-17: 00 EDT

"

*************************************
Whoever has the opportunity,
can record the Bulgarian broadcast
and look at it later.
Or wait for the recording of each broadcast on the Internet later:

https://www.youtube.com/watch?v=SNk5yZh ... aptz2dOL-k"

Enjoy watching! :)
**************************************
On YouTube:
12.05.2018
First Bulgarian Festival "The Roses of Bulgaria: Montreal

https://www.youtube.com/watch?v=SNk5yZh ... m&index=15"
[/size]


Image
Отговор